Free Bonus Content! สำหรับผู้ซื้อหนังสือทุกท่านเราจะมีเนื้อหาใหม่ทยอย update อยู่เรื่อยๆ (Last Update: 8 Jan)

  • Checklist การเปิด Fan Page เพื่อโปรโมตธุรกิจของคุณเองแบบง่ายๆ
  • Checklist การสร้าง Google My Business Page เพื่อให้ธุรกิจของคุณปรากฏอยู่บนผลการค้นหาของ Google
  • Template ในการแต่ง Text Ads และวางแผน Search Campaign อย่างมืออาชีพ
  • Template ในการวางแผนซื้อสื่อ Digital อย่างเป็นระบบ สามารถคำนวณ ROI ได้ง่ายๆ
  • Template ในการลง Timeline และวางแผนซื้อสื่ออย่างมืออาชีพ ที่แบรนด์ใหญ่เค้าใช้ทำงานกัน
ลงทะเบียน

ลงทะเบียนง่ายๆ

Super Bonus!! สำหรับท่านที่มีเว็บไซต์

Free SEO Analysis คุณสามารถขอรับการวิเคราะห์คุณภาพ และตรวจสอบความพร้อมในการทำ SEO ของเว็บไซต์คุณได้ฟรี เพียงแค่กรอกฟอร์มข้างล่างนี้...